Sportbraceadvies » Klachten & garantie

Klachten & garantie


Wij willen hoog kwalitatieve braces leveren aan onze klanten. De beste producten in de markt. Daarom doen wij ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Helaas komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Dien een garantieverzoek in.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door contact op te nemen. Wij nemen uw klacht serieus en gaan op zoek naar een gepaste oplossing !

Komen we er samen niet uit?
Als we er toch niet samen uit komen, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via de Geschillencommissie.